Reputació online

La reputació online es un terme que sovint s’utilitza per a fer referència a la imatge, prestigi i valoració que una denominació (marca comercial o personal) adquireix al context d’Internet. Les xarxes socials, els motors de recerca i la lluita contra continguts no desitjats han esdevingut una prioritat per a moltres empreses catalanes que ja començen a contractar serveis de defensa de la reputació. Més info Francesc Canals > Tels 913804419 – 933248203 – 677028639

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *